Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums uzliek bankām par pienākumu cīnīties pret "naudas atmazgāšanu" un terorisma finansēšanu. Lai to nodrošinātu, mums savā darbībā jāīsteno princips "pazīsti savu klientu". Tas paredz, ka kredītiestādei ir jāzina, kas ir tās klienti, un jāsaprot, kādiem mērķiem klienti izmanto bankas pakalpojumus, jāpārzina klienta veikto darījumu ekonomiskā būtība, kā arī atsevišķos gadījumos jāpārliecinās, ka klienta naudas vai citu līdzekļu izcelsme ir legāla.

“Pazīsti savu klientu” nozīmē ne tikai klienta izpēti uzsākot sadarbību, bet arī regulāru informācijas atjaunošanu sadarbības laikā. Tādēļ arī savus esošos klientus lūdzam aizpildīt “Pazīsti savu klientu” anketu. Ja esat saņēmis TF Bank uzaicinājumu atjaunot informāciju par sevi vai vēlaties mūs informēt par izmaiņām, lūdzam veltīt dažas minūtes anketas aizpildīšanai. Varat būt droši, ka Jūsu sniegtā informācija tiks aizsargāta tāpat kā jebkāda cita informācija par Jūsu sadarbību ar banku.

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28.pantu, informācijas sniegšana bankai ir obligāta un gadījumā, ja banka nesaņem klienta izpētei pietiekamu informāciju, tai ir pienākums pārtraukt darījuma attiecības ar klientu un prasīt no klienta, lai tas nekavējoties, pirms termiņa, izpilda savas saistības pret banku.