KAS IR NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJA?

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija jeb naudas "atmazgāšana" ir darbības, kuru rezultātā līdzekļi, kas iegūti no nelegālām/kriminālām darbībām tiek virzīti caur finanšu sistēmu tādā veidā, lai noslēptu līdzekļu noziedzīgo izcelsmi.

TF Bank, tāpat, kā visām bankām un finanšu iestādēm Eiropas Savienībā ir pienākums piedalīties noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā. Tādēļ bankai ir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteikts pienākums pazīt savus klientus, iegūstot nepieciešamo informāciju naudas “atmazgāšanas” novēršanai uzsākot sadarbību kā arī atjaunojot un aktualizējot klientu datus visā sadarbības laikā.